#2160
Selin Yalçın
Katılımcı

Neo Klasik dönem ortak özellikleri için insan unsuru önceliklidir.İnsan davranışı ve ilişkilerinin….üzerinde durulur.Amaç insanı tanıyıp verimliliği arttırmak için motive edici yollar bulmaktır.
-İnsan İlişkileri Kuramı, Elton John Mayo.Verimliliği nasıl daha çok arttırabiliriz diye Hawthorne deneyleri yapılıyor.Verimlilikte sürekli artıyor.Bunun sonunda sosyal ve psikolojik faktörlerin de etkili olduğunu anlıyorlar.
-X ve Y kuramı , Douglas bu teoriyi ortaya atmış.Klasik dönem ve Neo Klasik dönem yönetim ve insan anlayışlarını x ve y olarak belirlemiş.X kuramında insan özünde tembel ve sorumluluk almaz.Yönetici sadece işle ilgili ve insanların sadece çalışmasını fiziksel güçlerini esas alıyor.Y kuramında insan tembel değil gerekli ortam sağlanırsa çalışabilir.Yönetici de daha insancıl ve motive edicidir.