#2168
semiha diker
Katılımcı

Modern kuramlar: (Sistem yaklaşımı, durumsallık (koşul bağlılık), kuramı)
Modern kuramlar: örgütler ilk defa açık sistem olarak düşünülüyor örgüt ve çevresel olarak etkileşim içinde ele alınıyor. klasik örgüt biçimsel, neo-klasik doğal olarak incelenmiş, modern yaklaşım ise bütün olarak incelenmiştir.
Sistem yaklaşımı:biyolog bertolonvay tarafından birbirine bağlı olan bir sistem diğer sistemi etkilediği çalışma ve özellikleri örgütlenmiş ve bölünmez bir bütün olarak ele alınmıştır.
Sistemi oluşturan 3 ana nokta:
1)parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak
2) parçalar mutlaka birbirleri ile uyumlu olacak
3) çalışırken birbirleri ile bir bütün oluşturacaklar.
Sistem yaklaşımının özellikleri:alt birimlerden oluşur, iç ve dış sistemi vardır,belirli bir amacı vardır, anlamlı bir bütünü vardır.
Basit sistem modelleri: sistemin diş çevresi girdi,üretim süreci girdiler çıktılar, mal ve
hizmet.
Sistem nasıl çalışır:Girdi=Süreç=Çıktılar
Açık ve kapalı sistemler= dışardan etkileşimi olan açık, etkileşimi olmayan kapalı sistemdir.
Doğal ve yapay sistem=Doğal sistem,büyüklüğü amacı yapı ve işleri insanlar tarafından tasarlanan ama yan sistemdir(güneş sistemi).Yapay ise insanlar tarafından yapılan sistemdir.
Sistemin sınırları= sistemin nerede başlayıp bittiğini gösterir örgütlerde sınırları belirlemek zordur.
Sistem yaklaşımı=organizasyon yapısı bilgi işleyen birim olarak organizasyon açık sistem bilgi akışı kontrol alt sistemler arası ilişkiler.
Başlıca süreçler: bilgi haber bilgi işleme karar verme.
İlgili değer yargıları; açıklık, gestalt (bütüncülük)