#2170
Heval Aydoğan
Katılımcı

MODERN KURAMLAR
Ortaya çıkma sebebi örgütlerin açık bir sistem olarak düşünülmesidir.Çevrenin örgütü örgütünde çevreyi etkileyip değiştirdiğini düşünüyorlardır.Onlara göre her örgüt bir sistemdir.Sisteminde alt sistemleri vardır.Her örgüt bir çevre içerisindedir.Sistem yaklaşımı ve Durumsallık kuramı olarak ikiye ayrılır.
Sistemin parçaları mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak,çalışırken bir bütün oluşturacaktır.Sistem yaklaşımı alt birimlerden oluşur.Belirli bir sınırı vardır.İç ve dış çevresi vardır.Belirli bi amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.Anlamlı bir bütündür…..