#2171
Ruken Esen
Katılımcı

Açık kapalı sistemler:Her sistem belirli bir çevrede faaliyet gösterir.sistem ile sistemin içinde faaliyet gösterdiği çevre arasında enerji malzeme bilgi alışverişi varsa bu tür sistemler açık istem olarak adlandırılır. Biyolojik ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
Açık sistemlerin özellikleri: Büyüme yeteneği. Diğer sistemlerden girdi alır,ürüne dönüştürür,çıktı verir. Kendilerini koruma eğilim ve yeteneği. İç ve dış çevreyle etkileşimi. Bir başka sitemin alt veya üst sistemidir.