#2176
Fadime AYDIN
Katılımcı

MODERN DÖNEM (1950-1970)
Modern dönemi klasik ve neo-klasik dönemden ayıran özelliği ve ortaya çıkmasının sebebi; örgütler ilk defa açık bir sitem olarak ele alınıyor.Her örgüt bir sistem.Her sisteminde bir alt sistemi olduğunu savunuluyor.Çevrenin örgütü örgütünde çevreyi etkilediği, değiştirdiğini ortaya koyar.
Sistem Yaklaşımı(Ludwig von Bertalanffy)
Ortaya koyan Bertalanffy biyologdur.’Her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilenir’ der ve genel sistem yaklaşımını ortaya koyar.Daha sonra Katz ve Kahn bunu sosyal bilimlere uyarlar.
Sistemi oluşturan 3 ana nokta:
-Parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,
-Parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak,
-Çalışırken bir bütün oluşturacaklar.
Açık Sistem
-Biyolojik ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
-İç ve dış çevreyle etkileşimleri vardır.
-Diğer sistemlerden girdi alır, ürüne dönüştürür, çıktı verir.
-Bir başka sistemin alt veya üst sistemidir.
Kapalı Sistem
-Dışarıdan etki almadan, içeriden çalışan sistemler kapalı sistemlerdir.
-Çevresiyle etkileşim ya da girdi- çıktı alışverişi yapmaz.
-Çevresiyle ilişki içine girmesine gerek yoktur.
-Kendi başına süreklidir , dışarıdan enerji ve kaynak almaz.
Doğal-Yapay Sistemler
Büyüklüğü, amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanmayan sistem Doğal Sistemdir.(Güneş sistemi)
Büyüklüğü, amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanan sistem Yapay Sistemdir.(Bilgisayarlar)
Çevre: Bir sistmein sınırları dışında kalan alana denir.Önemi ;sistemi ve işleyişi etkiler.
Kapalı Sınır:Katı olduğundan kendiliğinden büyümesi beklenemez.
Açık Sistem:Değişik yol ve yöntemlerle büyüyüp güç kazanabilir.

YÖNETİM TEORİSİ:
Klasik dönem
ORGANİZASYON YAPISI:
-Ayrıntılı görev tanımları
-Departmanlaşma
-Hiyerarşi
BAŞLICA SÜREÇLER:
-Amaçlar
-Planlama
-Emir-komuta
-Organizasyon
-Karar verme
İLGİLİ DEĞER YARGILARI:
-Rasyonellik
-Çok çalışma
-Başarı
-Tüketim değil tasarruf
YÖNETİM TEORİSİ:
Neo-klasik dönem
ORGANİZASYON YAPISI:
-İnformal organizasyon
BAŞLICA SÜREÇLER:
-Kararlara katılma
-İnformal küçük gruplar
İLGİLİ DEĞER YARGILARI:
-Duygular
-Doğruluk
-Anlama
YÖNETİM TEORİSİ:
Modern dönem
ORGANİZASYON YAPISI:
-Bilgi işleyen birim olarak organizasyon
-Bilgi akışı
-Kontrol
-Alt sistemler arası ilişkiler
-Açık sistem
BAŞLICA SÜREÇLER:
-Bilgi\haber verme
-Karar verme
-Bilgi işleme
İLGİLİ DEĞER YARGILARI:
-Etkileşim
-Açıklık
-Gestalt(Bütüncülük)

  • Bu yanıt 3 yıl önce önce Fadime AYDIN tarafından değiştirildi.