#2178
dinar demir
Katılımcı

Modern kuramın ortaya çıkma sebebi, örgütler ilk defa birer sistem olarak düşünülmeye başlanıyor. Modern kuramlar örgütün bir çevresi olduğunu, çevresinde de farklı örgütlerin olduğunu örgütlerin bu çevre ile ilişkide olduğunu, çevrenin bu örgütleri etkilendiğini değiştirdiğini örgütünde çevreyi etkilediğini ve değiştirdiğini öne sürüyor. İki önemli yaklaşımı bulunur. Sistem yaklaşımı ve duygusallık kuramıdır
1. SİSTEM YAKLAŞIMI, somut ilkelere dayanan sistematik bir düşünce ortaya koymuyor sadece örgütlere bakış açısı sunuyor
2. DUYUMSALLIK KURAM(KOŞUL BAĞIMLILIK)i ise daha detaylı bir şekilde test edilebilir, gözlemlenebilir ilkeler ortaya koyar.
Modern yönetim Örgüt/Çevre etkileşimi üzerinde durur.
Örgütler bir bütün olarak incelenmelidir.
Her örgüt bir sistemdir. Çevreden etkilenir.
SISTEM YAKLASIMI BERTALANFFY r. Sistemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu, birbirini etkilediği ortaya koyarak genel sistem yaklaşımını ortaya koyuyor.
Sistemler hem kendi içinde hem de diş çevre ile etkileşimleri vardır. Sistemi oluşturan üç nokta vardır,
1. Parçalar mutlaka birbiri ile ilişkili olmalı
2. Parçalar mutlaka uyum içerisinde olmalı
3. Çalışırken bir bütün oluşturmalıdır.
Sistem kavramı alt birimlerden oluşur.
Belirli amacı vardır
Ic ve dış çevresi vardır ve etkileşim halindedir
Girdileri, işleyişi, çıktı, denge ve denetimi varıdır
Anlamlı bir bütündür.
Her sistemin bir girdisi vardır. Girdi, hammaddedir. Çıktı için girdinin kalitesi önemlidir.

Süreç bütün analizlerin yapıldığı girdilerin işlendiği bir yoğrulma aşamasıdır.
Süreç doğru çalışmadığı zaman örgütsel bozukluklar baslar
Cikti, pozitif ve negatif iki tur çıktı alınabilir. Süreç önemli

Açık ve kapalı sistemler, biyoloji ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
Kol saati kapalı sisteme örnek verilebilir. Çevre ile etkileşim var ise açık sistemdir. Kendini korumu yeteneği vardır. Sistemler birbirinden bağımsız değildir.
Doğal sistem, insan tarafından tasarlanmayan sistemlerdir. örn. güneş sistemi, ekolojik istemler
Yapay sistemler, insanlar tarafından tasarlanan sistemlerdir örnek bilgisayar
Çevre, sistemin sınırları dışında kalan her şey çevreyi oluşturur.
Çevre sistemi etkilediği için önemlidir
Sistemin sınırları, kapalı sistemler katıdır bu yüzden kendiliğinden büyümeleri beklenemez
Açık sistemler ise değişik yol ve yöntemlerle büyüyüp güç alırlar.
Sosyal sistemlerde örgütlerin sınırlarını belirlemek zordur.
KLASIK YÖNETİM TEORİSİ
A. ORGANİZASYON YAPISI,
1. Ayrıntılı görev tanımları
2. Departmanlasma
3. Hiyerarşi
B. BAŞLICA SÜREÇLER,
1.amaçlar
2.Planlama
3.Organisazyon
4.Emir/komuta
5.Karar verme
C. ILGİLİ DEĞER YARGILARI,
1. Rasyonellik
2. Başarı
3. Çok çalışma
4. Tüketim değil tasarruf
NEOKLASIK YÖNETİM TEORİSİ
A. ORGANIZAYON YAPISI,
Informal organizasyon
B. BAŞLICA SÜREÇLER,
1 Kararlara katılma
2 INFORMAL küçük gruplar
C. ILGİLİ DEĞER YARGILARI,
1. Duygular
2. Anlama
3. Doğruluk
SİSTEM YONETIM TEORISI
A. ORGANİSAZYON YAPISI,
1. Bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon
2. Açık sistem
3. Bilgi akışı
4. Kontrol
5. Alt sistemler arası ilişkiler
B. Başlıca Süreçler,
1. Bilgi haber
2. Bilgi işleme
3. Karar verme
C. ILGİLİ DEĞER YARGILARI
1. Açıklık
2. Geştalt (butunculuk)

SCOTT’A TA GÖRE SİSTEMLER
1. Rasyonel sistemler
2. Doğal sistemler
3. Açık sistemler

KENNETH BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER:
1. çerçeve sistemler
2. muntazam sistemler
3. sibernetik sistemler
4. açık sistemler
5. tasarımlı büyüme sistemler
6. iç farkındalığı olan sistemler
7. sembol kullanılabilen sistemler
8. sosyal sistemler
9. aşkın sistemler