#2238
Miray Nur Güven
Katılımcı

Devletin teşkilat yapısı yasama , yürütme ve yargıdan oluşur. Yürütme ikiye ayrılır merkezi ve yerinde olmak üzere.
Türkiye’de merkezi yönetimi Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık-Bakanlar Kurulu makamları
üzerinden yükselir. Merkezi yönetim ilkesi siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılır.
merkezi yönetim ilkesi başkent ve taşra olmak üzerede ikiye ayrılır.