15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 18)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2212
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Kuvvetler, merkezi ve yerinden yönetim yapılanmasına ilişkin bilgiler…

  #2213
  Heval Aydoğan
  Katılımcı

  Türkiye devlet teşkilatı yasama,yürütme ve yargı olarak 3 e ayrılır. Yasama kısmını devlet üstlenir.Yargı kısmını ise bağımsız mahkemeler üstlenir.Bir diğer organ ise yürütmedir.Yürütme ikiye ayrılır,yerinden yönetim ve merkezi yönetim.Bunlarda kendi içerisinde birimlere ayrılır.Bu şema geçmişten günümüze kadar değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır.

  #2214
  Songül Tutal
  Katılımcı

  T.C. DEVLET TEŞKİLATI
  Devletin temel organları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç tanedir.
  YASAMA: Parlamento ve meclistir.
  YÜRÜTME: Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar kurulu(kabine)
  YARGI: Bağımsız mahkemeler
  *** Yürütme organı temelde 2’ye ayrılır:
  -MERKEZDEN YÖNETİM
  -YERİNDEN YÖNETİM: Yerinden yönetim de kendi arasında 2’ye ayrılır:
  1) YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM: Yerel yönetim organlarımızdır. Halkın mahalli, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır.(o yerin ihtiyaçlarından daha kolay haberdar olmak ve ihtiyaçlara daha hızlı bir şekilde cevap verilmesi için kuruluyor.)
  AMAÇ: Yerelin ihtiyacını yerelde tespit edip yerelde çözmektir.
  -> Belediyeler (İSKİ,İETT,İDO,İGDAŞ…)
  -> İl Özel Yönetimi
  -> Köy
  -> Yerel Yönetim Birlikleri
  2) HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM:
  -> Düzenleyici, Denetleyici Kurumlar, Kuruluşlar: Bağımsız kuruluşlardır. Uzmanlık alanlarında kurulmuş ve o alanda devlette düzenleyici, denetleyici fonksiyonları olan kurumlardır. ÖR: RTÜK, BDDK, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu…
  -> İdari Kamu Kurumları: Devletteki bakanlıklardan farklı tüzel kişiliklere sahip idari kamu kurumlarıdır. Çok geniş hizmet ağları vardır bu nedenle bir bakanlığa bağlı olarak değil de kendi tüzel kişilikleri olan genel müdürlüklerdir. ÖR: Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü…
  -> Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: ÖR: Barolar, ticaret odaları…
  -> İktisadi Kamu Kurumları(Kitler): %50’sinden fazlası devlete bağlı diğer kısmı da özel olan işletmelerdir. Büyük ortağı devlettir. ÖR: İDT, otel veya fabrika olabilir.
  -> Bilimsel Kültürel ve Teknik Kamu Kurumları: ÖR: TUBİTAK, TSE…
  MERKEZDEN YÖNETİM
  Yürütme organının da merkezden yönetimin de başı cumhurbaşkanıdır.
  – Bakanlar Kurulu(kabine)
  – Bakanlıklar: Merkez teşkilatları Ankara’dadır.
  – Taşra Teşkilatları: İl örgütlenmesidir. İl genel yönetiminde başta ‘vali’ vardır. İlçe genel yönetiminde başta ‘kaymakam’ vardır.

  /***/ Türk kamu yönetimi idarenin bütünlüğü esasına göre yönetiyor.
  *** Merkezden yönetim ile yerinden yönetim arasındaki bağı kuran İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ kapsamında ve çeşitli fonksiyonlarla merkezi yönetim ile yerinden yönetim arasında sürekli bir koordinasyon olmalıdır çünkü ulusal politikalarda birbiri ile uyum içerisinde çalışmasında idarenin bütünlüğü ilkesi vardır.
  *** Merkezi yönetim ve yerinden yönetim arasındaki bağı kuran “idarenin bütünlüğü ilkesi”dir.
  İDARİ VESAİT: Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetleme yetkisidir. Üstün olma durumudur. İdarenin bütünlüğü ilkesini sağlayan durumlardandır.
  DEVLETİN SİYASİ AYAĞI: Merkezden yönetimin siyasi ayağını hükümet oluşturur. Seçilmişler ve seçilmişlerin atadığı kişilerdir.
  DEVLETİN İDARİ AYAĞI: Asıl kamu yönetimi bilgisine sahip olup, uzmanlık bilgisi gerektiren kısımlarını yürüten uzman memurlar, bürokratlardır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
  Dıştan içe doğru;
  – Cumhurbaşkanının atadığı bakanlardan oluşan bakanlıklar vardır. ÖR: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, MEB…
  – Çeşitli konularda politika üretimi için kurulmuş politika kurulları vardır. Bu kurullarda uzman politikacılar vardır. Politika üretir ve üretilen politikayı direkt olarak cumhurbaşkanına iletirler. ÖR: Sosyal Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu…
  – Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlık ve kurullar vardır. ÖR: Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı…
  – Cumhurbaşkanlığı idari yapısı: ÖR: İdari İşler Başkanlığı, Özel Kalem.

  #2216
  Anonim
  Pasif

  Yasama = TBMM
  Yürütme = Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu
  Yargı = Bağımsız mahkemeler

  Yürütme 2 dala ayrılır.
  – Merkezden yönetim
  *Cumhurbaşkanı
  *Bakanlar kurulu
  * Bakanlıklar
  – Yerinden yönetim
  – Yer Yönünde Yerinden Yönetim
  – Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim

  Merkezden yönetim ilkesi siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılır. Ve başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere de ikiye ayrılır.

  #2217
  semiha diker
  Katılımcı

  Devletin 3 temel organı vardır. Bunlar yaşama yürütme ve yargı
  Yaşama: TBMM
  Yürütme:Cumhurbaşkanı ,bakanlar kurulu
  -merkezden yönetim
  -Yerinden yonetim
  Yargı:bağımsız mahkemeler

  #2218
  Selin Yalçın
  Katılımcı

  Devletin teşkilat yapısı yasama – yürütme ve yargı dediğimiz üç temel organdan oluşur.
  Yasama meclis, yürütme organı cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir.Kamu yönetimi dediğimizde bu yürütme organıyla ilişkilidir.
  Yürütme organı da yerinden yönetim ve merkezden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.

  #2235
  İshak Etiz
  Katılımcı

  Merkezi yönetimin büyük bir bölümü atanarak iş başına gelir.
  merkezi yönetim taşra ve başkent olmak üzere ikiye ayrılır,
  bakanlıkların merkezi Ankara’dır.
  taşra:il müdürlükleri
  yerel yönetimin amacı:bazı hizmet zorluklarını,ihtiyaçları daha kolay karşılamak amacıyla yerelde tespit edip yerelde çözmektir.
  hizmet yönünden yerinde yönetim: kendine ait tüzel kişilikleri vardır . (idari kamu kurumları)

  • Bu yanıt 3 yıl 1 ay önce önce İshak Etiz tarafından değiştirildi.
  #2238
  Miray Nur Güven
  Katılımcı

  Devletin teşkilat yapısı yasama , yürütme ve yargıdan oluşur. Yürütme ikiye ayrılır merkezi ve yerinde olmak üzere.
  Türkiye’de merkezi yönetimi Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık-Bakanlar Kurulu makamları
  üzerinden yükselir. Merkezi yönetim ilkesi siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılır.
  merkezi yönetim ilkesi başkent ve taşra olmak üzerede ikiye ayrılır.

  #2239
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  Merkezi yönetim başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır
  Başkent; bakanlıklar
  Taşra; il, ilçe müdürlükleri.
  Merkezi yönetim ilkesi idari ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır.

  #2240
  Demet Çal
  Katılımcı

  # T.C DEVLET TEŞKİLATI
  Kuvvetler Yasama, Yürütme, Yargıdan Oluşmaktadır.
  Yasama işini TBMM ; yürütme işini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu ; yargı işini ise anayasa mahkemesi, uyuşmazlık mahkemesi vb bağımsız mahkemeler oluşturmaktadır.
  –Yürütme kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar ;
  ✓ Merkezden Yönetim
  Merkezden Yönetimin en başı Cumhurbaşkanı dır (yürütme organının başında da Cumhurbaşkanı vardır.)
  Kabine ve Başkan bulunur.
  Bakanlık teşkilatları Ankara’da dır. Taşra teşkilatı ise 81 ilimizde bulunmaktadır. Bunları ili vali, ilçeyi kaymakam yönetiyor.
  ✓ Yerinden Yönetim
  Kendi içinde ikiye ayrılır;
  • Yer yön yerinden yönetim;
  Belediye ( Büyükşehir ve diğer Belediyeler)
  İl Özel Yönetim ( Vali ve İl Meclisleri)
  Yerel Yönetim Birlikleri (Birlik meclisi, Birlik Başkanı)
  Köy (Muhtar , Köy Dernekleri)
  • Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim
  Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar Kuruluşlar
  İdari Kamu Kurumları
  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  İktisadi Kamu Kurumları
  Bilimsel Kültürel Ve Teknik Kamu Kurumları

  # T.C CUMHURBAŞKANI TEŞKİLATI
  Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  İdari İşler Başkanlığı
  Özel Kalem
  Bağlı Kurullar
  Ofisler
  Bakanlıklar
  Bağlı Kuruluşlar, oluşturmaktadır.

  #2242
  Bahar Butur
  Katılımcı

  Yasama:TBMM
  Yürütme:Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu
  Yürütme:Bağımsız mahkemeler
  Merkezi yönetim;merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerin yürütülmesine denir.
  Merkezi yönetim ilkesi SİYASİ ve İDARİ olarak 2’ye ayrılır.
  Merkezi yönetim BAŞKENT ve TAŞRA teşkilatı olarak 2’ye ayrılır.
  Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş,yükseköğretimini tamamlamış milletvekili seçilme yeterliliğine sahip TC vatandaşı ve halk tarafından seçilir.Devleti yürütmede cumhurbaşkanı sorumludur.Bakan atamaları cumhurbaşkanı tarafından yapılır.Cumhurbaşkanı kararname çıkartabilir.

  #2243
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet teşkilatı
  Yasama->TBMM
  Yürütme->Cumhurbaşkanı bakanlar kurulu
  Yargı->bağımsız mahkemeden oluşur.
  Yürütme merkezi yönetim ve yerinden üretim olarak ikiye ayrılır.
  Merkezi Yönetim: Kamu yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerle yürütülmesi demektir. Siyasi ve idari olarak ikiye ayrılır

  #2244
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet teşkilatı
  Yasama->TBMM
  Yürütme->Cumhurbaşkanı bakanlar kurulu
  Yargı->bağımsız mahkemeden oluşur.
  Yürütme merkezi yönetim ve yerinden üretim olarak ikiye ayrılır.
  Merkezi Yönetim: Kamu yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerle yürütülmesi demektir. Siyasi ve idari olarak ikiye ayrılır

  #2245
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı üçe ayrılır: yaşama, yürütme, yargıdır.Yasamada TBMM görev yapar.Yargıda bağımsız mahkemeler görev yapar.Yürütmede Cumhurbaşkanı görev yapar, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.Merkezden yönetim bakanlıklar,taşra teşkilatı,il genel yönetimi(vali görev yapar),ilçe genel yönetimi (kaymakam görev yapar)olmak üzere dörde ayrılır.Yerinden yönetim ikiye ayrılır:yer yönünden yerinden yönetim ve hizmet yönünden yerinden yönetimdir.Yer yönünden yerinden yönetim dörde ayrılır bunlar:il özel yönetimi ,belediye,köy,yerel yönetim birlikleridir.Hizmet yönünden yerinden yönetim ise beşe ayrılır bunlar:düzenleyici denetleyici kurumlar(RTÜK,TPDK,BDDK,SPK vb.)düzenleyici denetleyici kurumlar belirli konuda uzmanlaşmış ve devlete denetleme,düzenleme vb.yardımcı kurumlardır.Bagımsız kuruluşlardır.İdari kamu kurumları(karayolları,orman genel müdürlüğü,Spor genel müdürlüğü,vakıflar genel müdürlüğü) idari kamu kurumları devletteki bakanlıklardan farklı kendi tüzel kişiliği vardır.bakanlıklardan ayrılmıştır çünkü çok geniş hizmet alanları vardır.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(barolar,ticaret odaları,sanayi odaları,ticaret borsaları vb.)İktisadi kamu kurumları(kamu iktisadi kuruluşları,iktisadi devlet teşekkürleri)iktisadi kamu kurumları bir kısmı devlete bağlı diğer kısmı ise özel olan işletmelerdir.Bilimsel kültürel ve teknik kamu kurumları(YÖK/üniversiteler, TÜBİTAK vb.)dır.merkezden yönetimde hizmetler merkezden taşraya doğrudur.yerel yönetim mahalle,mahalle vb.ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur.Merkezi yönetimin çoğu atanarak iş başına gelir(bakanlar ve Cumhurbaşkanı) ve meslekleri memurluktur.Belediyenin ve yerel yönetimlerde başa gelenler seçilerek başa gelir.Merkezden ve yerinden yönetimi birlikte tutan idari yönetim bütünlüğü ilkesidir.Türkiye Bakanlığın Merkez Örgütün Hiyerarşik Yapısı:bakan,bakan yardımcısı, müsteşarlık,müsteşar yardımcısı,genel müdür,kurul başkanlığı,daire başkanlığı,şube müdürlüğü,şefliktir.

  #2246
  Sinem Görgenç
  Katılımcı

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı
  Yasama-Yürütme-Yargıdan oluşmaktadır.
  Yasama:Parlamento-Meclis
  Yürütme:Cumhurbaşkanı-Hükümet
  Yürütme organı merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere 2’ye ayrılır.
  Merkezi yönetim kamu yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerle yürütülmesi demektir.
  Merkezi yönetim siyasi ve idari olarak ikiye ayrılır.
  Yerinden yönetim ise yer yönünden ve hizmet yönünden yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

  Yargı:Bağımsız mahkemelerden oluşmaktadır.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 18)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.