#2240
Demet Çal
Katılımcı

# T.C DEVLET TEŞKİLATI
Kuvvetler Yasama, Yürütme, Yargıdan Oluşmaktadır.
Yasama işini TBMM ; yürütme işini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu ; yargı işini ise anayasa mahkemesi, uyuşmazlık mahkemesi vb bağımsız mahkemeler oluşturmaktadır.
–Yürütme kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar ;
✓ Merkezden Yönetim
Merkezden Yönetimin en başı Cumhurbaşkanı dır (yürütme organının başında da Cumhurbaşkanı vardır.)
Kabine ve Başkan bulunur.
Bakanlık teşkilatları Ankara’da dır. Taşra teşkilatı ise 81 ilimizde bulunmaktadır. Bunları ili vali, ilçeyi kaymakam yönetiyor.
✓ Yerinden Yönetim
Kendi içinde ikiye ayrılır;
• Yer yön yerinden yönetim;
Belediye ( Büyükşehir ve diğer Belediyeler)
İl Özel Yönetim ( Vali ve İl Meclisleri)
Yerel Yönetim Birlikleri (Birlik meclisi, Birlik Başkanı)
Köy (Muhtar , Köy Dernekleri)
• Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim
Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar Kuruluşlar
İdari Kamu Kurumları
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
İktisadi Kamu Kurumları
Bilimsel Kültürel Ve Teknik Kamu Kurumları

# T.C CUMHURBAŞKANI TEŞKİLATI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
İdari İşler Başkanlığı
Özel Kalem
Bağlı Kurullar
Ofisler
Bakanlıklar
Bağlı Kuruluşlar, oluşturmaktadır.