#2244
melisa yağcı
Katılımcı

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet teşkilatı
Yasama->TBMM
Yürütme->Cumhurbaşkanı bakanlar kurulu
Yargı->bağımsız mahkemeden oluşur.
Yürütme merkezi yönetim ve yerinden üretim olarak ikiye ayrılır.
Merkezi Yönetim: Kamu yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerle yürütülmesi demektir. Siyasi ve idari olarak ikiye ayrılır