#2246
Sinem Görgenç
Katılımcı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı
Yasama-Yürütme-Yargıdan oluşmaktadır.
Yasama:Parlamento-Meclis
Yürütme:Cumhurbaşkanı-Hükümet
Yürütme organı merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere 2’ye ayrılır.
Merkezi yönetim kamu yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerle yürütülmesi demektir.
Merkezi yönetim siyasi ve idari olarak ikiye ayrılır.
Yerinden yönetim ise yer yönünden ve hizmet yönünden yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yargı:Bağımsız mahkemelerden oluşmaktadır.