#2247
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı
Merkezi Yönetim
1.Yasama: TBMM
2.Yürütme:Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı
Yürütme 2’ye ayrılır;Kamu yönetimini kapsar.
A.Merkezden yönetim :Atanarak göreve gelirler. En başta Cumhurbaşkanlığı , Bakanlar Kurulu , Bakanlıklar , Taşra teşkilatı.
B.Yerinden yönetim:Belediyeler ve yerel yönetimler seçilerek göreve gelir.
Yerinden yönetimde 2′ ye ayrılır.
A.Yer yönünden yerinden yönetim : Yerel yönetim organlarıdır. Belediyeler , İl Özel Yönetimi , Köy , Yerel Yönetim . Bunlar yerlilerin ihtiyaçlarını hemen karşılamak için kurulmuşlardır.
NOT:Merkezi yönetimden ayrılan farkı merkezde kararlar merkezden gelir ve köy taşralara uygulanır.
B:Hizmet yönünden yerinden yönetim : Görevlerinde uzmanlaşmış o uzman oldukları konularda devlete yardım eden düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardır. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar , İdari Kamu Kurumları , Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları , İktisadi Kamu Kurumları , Bilimsel Kültürel ve Teknik Kamu Kurumları
3.Yargı:Bağımsız mahkemeler ( yargıtay , danıştay , anayasa mahkemesi , uyuşmazlık mahkemesi , sayıştay , hsyk )
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı :
Cumhurbaşkanı yardımcısı
Bakanlıklar
Politika Kurulları
Ofisler