#2248
Yasemin Ünver
Katılımcı

Devlet teşkilatı kuvvetler
yasama,yürütme ve yargı olarak 3’e ayrılır.
Yasama=TBMM
Yürütme=Cumhurbaşkanlığı / Bakanlar kurulu
Yargı=Bağımsız Mahkemeler
Kamu yönetimi yürütmenin tümünü kapsar.Türkiye Cumhuriyeti yürütme yönetimi ikiye ayrılır;
*Merkezden yönetim
*Yerinden yönetim
Yerinden yönetimde ikiye ayrılır;
*Yer yönünden yönetim
*Hizmet yönünden yönetim
Merkezi yönetimin büyük bir bölümü atanarak göreve gelirler.Belediyelerde de seçilerek görev alırlar.
Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
*Kamu yönetimi Cumhurbaşkanından sorulur.
*Bakanları atar.
*Milletlerarası ve sözleşmeleri onaylar.
*Milli güvenlik politikalarını belirler.
*Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlar.