#2249
Seda Demirkan
Katılımcı

Devletin 3 temel organı vardır. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır.
Yasama: TBMM
Yürütme: Cumhurbaşkanı- bakanlar kurulu (kamu yönetimini kapsar)
Yargı: Bağımsız mahkemeler ( yargıtay , danıştay , anayasa mahkemesi , uyuşmazlık mahkemesi , sayıştay , hsyk )
Yürütme organı, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.
1)Merkezden Yönetim : Atanarak göreve gelirler. Cumhurbaşkanlığı , Bakanlar Kurulu , Bakanlıklar , Taşra teşkilatı.
2)Yerinden Yönetim: Belediyeler ve yerel yönetimler seçilerek göreve gelir.
Yerinden yönetim de ikiye ayrılır.
a.Yer Yönünden Yerinden Yönetim : Yerel yönetim organlarıdır. Belediyeler , İl Özel Yönetimi , Köy , Yerel Yönetim . Yerlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuşlardır.
b.Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim : Görevlerinde uzmanlaşmış kişilerin uzman oldukları konularda devlete yardım eden düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardır. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar , İdari Kamu Kurumları , Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları , İktisadi Kamu Kurumları , Bilimsel Kültürel ve Teknik Kamu Kurumları