#2275
Fadime AYDIN
Katılımcı

Yerel yönetimler; yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanması, hizmetlerin daha yerinden verilmesi, ihtiyaçlara daha çabuk ve hızlı, ihtiyacı iyi bilir hizmet verilmesidir.
ikiye ayrılır;
1-İdari yerinden yönetim:Belediyeler,hizmet sunumu.
2-Siyasi yerinden yönetim:Eyaletler, federasyonlar.
Yerel Yönetimlerin Yararları
Yerel yerinden yönetimin demokratik ilkelere uygunluğu,
Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması,
Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi.
Yerinden Yönetimin Sakıncaları
Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi,
Partizanca uygulamalara yol açması,
Hizmetlerin dengesiz bir biçimde yürütülmesi,
Mali denetimdeki güçlükler.