#2276
Hatice Ateşkan
Katılımcı

Yerel yönetim : Daha iyi hizmet verme amacı vardır. Halkın ihtiyaçlarını karşılama gereği duyar. Seçimle belirlenir. Seçimler beş yılda bir yapılır. Kanunla düzenleme yapılır.
Yerel yönetim İdari yerinden yönetim ve Siyasi yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.
İdari yerinden yönetim: Yönetseldir. Siyasiye göre daha yaygındır. Seçimle belirlenir. Yönetimde özerklik vardır.
Siyasi yerinden yönetim: Federal (yasama yürütme yargı etkisine sahiptir) ve eyalet gibi kavram içerir.
İdari yerinden yönetim de kendi arasında ikiye ayrılır: Fonksiyonel yerinden yönetim(hizmet) coğrafi yer yerinden yönetim.
Fonksiyonel yerinden yönetim belirli olarak uzmanlaşmış birimler var. Baro, üniversite Kit. Coğrafi yerinden yönetim de seçmenlerin oyuyla belirlenir. Merkezi yönetime bağlı değildir. Belediye, il özel idareler buna örnektir. Yerinden yönetimin sakıncaları ve yararları vardır.