#2278
semiha diker
Katılımcı

ÖZERKLİK:siyasiözerklik ve idari özerklik vardır idari ve Mali olmak üzere iki yönü vardır sürdürülebilir kalkınma Sosyal yardımlaşma ve dayanışma yerinden yönetim etkili etkin verimli sosyal belediyecilik refah Sosyal güvenlik sisteminde vatandaşlara yardımda bulunan 1980 sonrası işletmeci belediyeye yönlendi yerindelik halka yakın olacak daha iyi verim ve hizmet için Üretimdeki artış oranı maliyet mahalli müşterek ihtiyaçlarını nasıl karşılanır
A)hizmetin faydasının yayıldığı alan
B)ekonomik ölçek
Yer yönünden yerel yönetim
belediyeler
İl Özel idare
köyler