#2283
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

YEREL YÖNETİMİN DAYANDIĞI İLKELER
Demokrasi: Halkın yönetimi takip etmesi ve katılması, özgürlük etkinlik katılım önemli.
Özerlik:Yerel yönetimlerin kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde mahalli nitelikteki işleri kendi sorumlulukları altında ve kendi organları eliyle yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı.Yönetim organlarının seçimle başa gelmesi.2 tip özerklik idari ve siyasi olarak ayrılır.Burada önemli , merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisinin kanunlarla belirlenmesi ve sınırlı düzeyde tutulması.Yerel yönetimde kararların bağımsız verilebiliyor olması en önemli özelliktir.
Kendi kendilerine karar verebilirler.
Yeniden paylaşım:
Yerindelik:En küçük birimdir.Halka yakınlıkla bilinir.Verdiği hizmette verimlilik önemlidir.Karar ülke genelindeyse kamu hizmeti olarak nitelendirilir ve merkezi merkezi yönetim kuruluşlarının sorumluluğuna verilir.
Hizmet ulusalsa Bakanlıklar karar verir.
Yerel yönetim daha demokratiktir.Küçük ölçekli birimler ekonomik açıdan yetersizdir. Büyük ölçekli birimler ekonomik yönden daha verimli.Böyle durumlarda merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliği yapar.
GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
1.BELEDİYELER :
Belediyenin Organları ve Görevleri
a. Belediye Başkanı:Yürütme organıdır,karar organı meclis, malları yönetmek,
b. Belediye Meclisi:Bütçeyi meclis kabul eder başkan uygular.Belde kasaba ya da kente göre değişir(9-55) kişi arasında değişir
c. Belediye Encümeni: Yürütme-danışma organıdır.Belediyedeki insan kaynakları(yazı işleri, mali hizmet, fen işleri, zabıta)