#2285
Yasemin Ünver
Katılımcı

YEREL YÖNETİMLER
Yerel yönetim; ihtiyaçların daha iyi karşılanması için hizmetlerin yerinden verilmesi ve ihtiyaçlara daha çabuk ve hızlı erişilmesine denir.Yerel yönetim seçimle belirlenir. Beş yılda bir yapılır.Halk seçer.iki şekilde ele alınır;
*İdari yerinden yönetim (belediyeler,hizmet birimleri)
* Siyasi yerinden yönetim (federasyonlar, eyaletler )

Yerel yönetimin yararları
– demokratik ilkelere uygunluğu
– kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması
– hizmetlerin ihtiyaçlara uygun yürütülmesi

Yerel yönetimin sakıncaları
– ülke bütünlüğünün ve milli birliğinin sarsılması
– siyasi uygulamalara yol açması
– hizmetlerin dengesiz bir şekilde yürütülmesi
– mali denetimdeki zorluklar

Yerel yönetimin dayandığı temel ilkeler dört şekilde ele alınır
1. Demokrasi
2. Özerklik
3. Yeniden paylaşım
4. Yerindelik

Anayasada üç çeşit yerel yönetim vardır; il Özel idaresi, belediye, köy