#2294
Songül Tutal
Katılımcı

YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aslında Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla hizmet veriyordu ama 21 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki bölüme ayrıldı.
“Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi
güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; sosyo-ekonomik
kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle istihdamı artıran,
çalıșma hayatını düzenleyen, denetleyen tedbirler almak ve
sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini sürdürmek.” misyonuyla ve” “Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalıșan
ve üreten müreffeh (refah ve varlık içinde yaşayan) bir Türkiye” vizyonuyla hizmet vermektedir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
BAKAN= Derya YANIK (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans mezunu)
BAKAN YARDIMCISI= İsmail ERGÜNEŞ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunu)
DEĞERLENDİRME
Merkezden yönetim sosyal hizmet için çözümü geçiktirebilir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın;
-Denetimi çok sağlıklı bir şekilde yapmalı,
-Ekonomik destek sağlamalı,
-Sosyal politikalar üretmeli
Ama denetim, bütçe ve politikadan sonra uygulamayı belediyenin kendisi yapmalı ve denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması hizmet verdiğimiz dezavantajlı kesime verdiğimiz hizmetin daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Özellikle belediyeler sosyal hizmet alanında çok ciddi bir öneme sahiptir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre “Belediyeler görev ve sorumlulukları gereği, sosyal hizmet kuruluşları açar işletir ve/veya bu hizmetleri yaptırır, ihtiyaç sahibi vatandaşları sosyal yardımlarla destekler…” ifadesi vardır. Bu kanun ile belediyeler sosyal hizmet ile alakalı birçok faaliyet göstermektedir. Sosyal belediyecilik; çocuk, yaşlı, engelli ve yaşlıların 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile ifade edildiği gibi dezavantajlı bireylerin “Biyolojik, psikolojik, sosyal, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılama noktasında erzak ihtiyacından rehabilitasyon ihtiyaçlarına varıncaya kadar psikolojik, sosyal ve ekonomik destek anlamında çalışmalar gösterir.
Yerel yönetim bünyesinde Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirdiği için Adem-i merkeziyetçi anlayış, Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartlarında da ifade edildiği gibi yerindenlik ilkesi gereği dezavantajların bulunduğu bölgede problemi tespit edip problemi çözme anlayışı ile o bölgede bulunan insanların temel anlamda ihtiyaçlarıni yerinde görüp yerinde çözme noktasında faaliyetleri var.
Bu hizmetler;
Dezavantajı bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Diğer insanlar ile kaynaşma ve dayanışması noktasıda bu bireylere destek sağlıyor. Yardımlaşma duygusu ile sadece bakanlık değil bakanlığın yanında Gönüller, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye ve Merkezi Bakanlık hep birlikte bunu yaptığından, insanların sosyalleşmesi, yardımlaşma duygusu ve benzeri birçok duygular noktasında birçok faydası var. Avrupa’da Amerika’da sosyal hizmet uygulamalarının büyük bir kısmı yerel yönetim faaliyetleri ile yürütülüyor. Bir bölgede karşılaşılan sorunlarla alakalı çalışmayı Merkezi otorite ile yönetmek eskisi kadar kolay değil. Örnek verecek olursam bir bölgede yaşanan ihmal-istismar gibi bir sorunla mücadele de Ankaradan gelecek olan kararı beklemektense bu soruna yerel yönetimin müdahalesi faha kısa sürede çözücü ve sağlıklı olacaktır.
Sosyal hizmet Türkiye’de yeni gelişen bir bölüm olduğu için (özellikle 2005’ten sonra mezun vermeye başladı.) sosyal hizmet uzmanlarının yerine farklı meslek elemanları çalışıyor.
Aynı zamanda sosyal hizmet mesleği multidisipliner olduğu için psikolog, sosyolog, hukukçu ve diğer meslek elemanlarına da ihtiyaç duyuyor. Bu meslek elemanlarının ortak bir biçimde hizmet vermesi toplum refahına daha iyi katkı sağlanabilir.
Bölge içerisindeki ihtiyaç sahibi insanların ortak ihtiyaçlarının bir bütün olarak giderilebilmesi mekanizması; evlilik okulları, anne-baba okulları, taziye evleri, manevi ve ekonomik destek hizmetleri gibi bir çok türden hizmet veriyor.
BELEDİYELERDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLER
Tam anlamıyla şu birimlerde yürütülür diye bir netlik olmamakla birlikte
– Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
– Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı (Büyük şehirlerde)
– Sosyal Yardım Müdürlüğü veya Sosyal Destek Müdürlüğü ( bazı il ve ilçe belediyelerinde)
– Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü