#2301
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Hizmet ile ilişkisi
6 Temmuz 2011 yılında kurulmuştur.
T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan bir Bakanlıktır.
TEŞKİLAT YAPISI: BAKAN : Derya YANIK BAKAN YAR. : İsmail ERGÜNEŞ
GÖREVLERİ: Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek. Kısacası ailenin bütünlüğünü korumak , yardıma muhtaç bireyleri korumak ve yardım etmek, çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak, kadınlara yapılan eşitsizliği ve ayrımcılığı önlemek ve kadınların insan haklarını korumak ve geliştirmek, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve korumak, toplumda sosyal yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek ve sosyal refahın sağlamak başlıcalarındandır. Kısacası toplumun her kesimden insanına yardım ve destek olmaktır.
BAĞLI OLDUĞU BİRİMLER ve MÜDÜRLÜKLER
Aile ve Toplum Hizmetleri Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Teknolojileri Genel MüdürlüğÜ
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
YURTDIŞI TEŞKİLATI
Dış Temsicilikler
Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği
Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
Hamburg Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
Köln Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
KOORDİNELİ KURULUŞLAR
Darülaceze Başkanlığı
MEVZUATI
Kanunlar ,Kanun Hükmünde Kararnameler , Tüzükler , Bakanlar Kurulu Yönetmelikleri , Kurum Yönetmelikleri , Kurum Genelgeleri , Esas ve Usuller , Tebliğler
Yönergeler , Talimat/Talimatname/İç emirler , Kurul / Komisyon / Konsey Kararları , Uygulama / Program Esasları , Plan/Programlar , Prosedürler , Sözleşme / Protokoller , Genel Yazılar
YAYINLAR
BÜLTENLER, DERGİLER (Dayanışma, özveri, sevgi bir kuş çocuk, sosyal politika çalışmaları, yardım ve dayanışma dergileri ), RAPORLAR, UZMANLIK TEZLERİ ( Avrupa birliği ve dış ilişkiler dairesi başkanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, kadının statüsü genel müdürlüğü, sosyal yardımlar genel müdürlüğü)