#2303
Demet Çal
Katılımcı

<< Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Hizmet İle İlişkisi >>
* Misyonu ; Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
*Vizyonu ise zamana ayak uydurabilecek , değişimi yönetebilen mutlu ve güçlü ailelerden oluşan ayrıca sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bakanlık olmak.
* Temelleri 1989´da Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu ile atılmış. 2004 yılında ise yine Başbakanlığa bağlı olarak Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü adını almış.
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetleri; 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiş ve 1 no´lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki , görev sorumlulukları belirlenmiş. 2018 yılında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirilmesi ile Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını almış ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev , yetk, ve sorumlulukları belirlenmiş.2021 yılında ise 2018 yılında birleştirilen bakanlıklar tekrardan ayrılmıştır.
* Bakanlığa Bağlı Birimler/ Müdürlükler
A) Merkez teşkilatı : Çoğunlukla Ankara´da merkezlenmektedir.
– Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü -Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
– Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
– Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
– Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
– Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
– Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
– Personel Genel Müdürlüğü
– Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
– İç Denetim Müdürlüğü
– Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
– Strateji Geliştirme Başkanlığı
– Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
B) Taşra Teşkilatı : Merkezdeki birimlerin halka daha iyi hizmet verebilmek içi il /ilçe merkezlerinde bulunmaktadır.
C) Özel Statülü Kuruluşlar :
– Darülaceze Başkanlığı
D) Yurt dışı Teşkilatı :
– Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
– Düsseldorf Aile Ve sosyal Hizmetler Ateşeliği
– Hamburg Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
– Köln Aile Ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
* Bakanlığın Görevleri
-Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak ; Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişiminin temin etmek ; Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek , kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek , kadınların toplumsal hayatının tüm alanlarında hak , fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yaralanmasını sağlamak ; engellilerin ve yaşlıların her türlü engel , ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığı uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak ; şehitlerin hatıralarının yaşatılması , şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mağduriyetten korunması ; toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek ; sosyal yardımlar ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerini belirlemek ve ve belirlenen yardım faaliyetlerini yürütmek , o alan ile ilgi kamu kurum / kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
– Sosyal adalet , sosyal güvenlik ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
– Çalışmayı destekleyici tedbirler almak ; meslekli tedbirleri almak.
* Teşkilat Şeması
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı = Derya YANIK
Bakan Yardımcısı = İsmail ERGÜÇLÜ
* DERGİLER
– Dayanışma =
– Özveri
– sevgi bir kuş çocuk
– sosyal politika çalışmaları= Bakanlığın akademik dergisidir. Daha önce yayınlanan ‘ Aile ve Toplum’ dergisinin devamı niteliğindedir. Dergide makale , kitaplar, araştırmalar bulunmaktadır. Dergi dünya çapında duyulması ile aynı yıl 4 ay üst üste yayınlamıştır.
– yardım ve dayanışma dergileri = Yoksulluk ve sosyal yardımlaşma alını olmak üzere sosyal politika konularında akademik bilgi oluşturmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla dergi kapatılmış , bu dergi yerine bir nevi Dayanışma dergisi akademik alanda rol üstlenmiştir.
* RAPORLAR
– AB ve Mali Yardımlar
– Aile ve Toplum
– Çocuk Hizmetleri
– Dış İlişkiler
– Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
– Kadının Statüsü
– Sosyal Yardımlar
* UZMANLIK TEZLERİ
– Avrupa birliği ve dış ilişkiler dairesi başkanlığı
– engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
– kadının statüsü genel müdürlüğü
– sosyal yardımlar genel müdürlüğü)
* ASPB MEVZUATI
– Bakanlık görevlerini tanımlarken aileyi merkeze almış. Sosyal politikayı aileye yakın görüp hem de bakanlığın dağınık göründüğünden tek bir çatı altında toplanmış.KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kapatılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na , Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kapatılıp Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ve Engelliler İdaresi Başkanlığı kapatılan SHÇEK’e bağlı Engelliler ve Yaşlılar Daire başkanlıklarıyla bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devretmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kurularak Bakanlığa bağlanmıştır. Böylece Bakanlık bünyesinde merkez teşkilatı olarak 14 adet hizmet birimi kurulmuştur.