#2311
Şeyma YEŞİL
Katılımcı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir 21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.
BAKANLIĞIN GÖREVLERİ:
1)Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,uygulamak,uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
2)Çalışma hayatını düzenleyici, işçi- işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanması kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.
3)Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç, fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
4)Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak.
5)Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
TEŞKİLAT ŞEMASI
Derya Yanık(Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)
İsmail Ergüneş(Bakan Yardımcısı)
MERKEZ TEŞKİLATI
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü – Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü – İç Denetim Başkanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü – Personel Genel Müdürlüğü – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü – Strateji Geliştirme Başkanlığı – Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
Özel Kuruluşlar:Darülaceze Başkanlığı
Taşra Teşlikatı:İl Müdürlükleri
Yurt Dışı Teşkilatı