#2312
Fadime AYDIN
Katılımcı

Aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması için çalışmalar yürütmek üzere; 1989 yılında 396 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu, 2004 yılında 5256 sayılı Kanunla yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.
1986 yılında 3294 sayılı Kanunla, sosyal yardım alanında kalıcı çözümler getirmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu oluşturulmuştur. Fon ile yürütülen sosyal yardım faaliyetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Fonun kaynağını kullanarak sosyal yardım programları uygulamıştır.
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetleri; 2011 yılında 633 sayılı KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.
TEŞKİLAT ŞEMASI
Bakan: Derya YANIK
Bakan Yardımcısı: İsmail ERGÜNEŞ
KANUNLAR
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu
Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Yayımlanan Dergiler
Dayanışma Dergisi
Özveri Dergisi
Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi
Yardım ve Dayanışma Dergisi
Sosyal Politikaları Çalışma Dergisi;
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nde
• Sosyal içerme
• Sosyal uyum
• Sosyal politika
• Engelli çalışmaları
• Aile çalışmaları
• Çocuk çalışmaları
• Kadın çalışmaları
• Yaşlı çalışmaları
• Yoksulluk çalışmaları
• İstihdam çalışmaları
• İnsani gelişmişlik çalışmaları
• Kadını güçlendirme
• Aile içi iletişim
• Aile eğitimi
• Koruyucu aile
• Evlat edinme
• Sosyal hizmet
• Göç
• Sosyal içerme
• Sosyal uyum
• Sosyal politika
• Yoksulluk
• İstihdam
• Koruyucu önleyici hizmet
• Psikososyal destek
• Sosyal rehabilitasyon
Konularında makaleler kabul edilmektedir.
BİRİMLER
Merkez Teşkilatı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İç Denetim Başkanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
Bağlı, İlgili ve Özel Statülü Kuruluşlar
Darülaceze Başkanlığı
Taşra Teşkilatı (İl Müdürlükleri)

Yurt Dışı Teşkilatı