#2314
Anonim
Pasif

SOSYAL HİZMET: Toplumdaki dezavantajlı olan bireylerin ve grupların kamunun kaynaklarından yararlanarak refahının sağlanmasını amaçlayan bir alandır.

YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ:
Sosyal devlet anlayışından dolayı sosyal hizmetler ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Sunulan hizmetler yerel yönetimin büyüklüğü, personel durumunun niteliğine, sahip olduğu kaynaklar, verilen hizmetlerin yoğunluğu ve çeşitliliğine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlarla ilgili görevleri ilgili mevzuatta çok geniş tanımlanmıştır. ( ! KAYNAK: AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM ÇABALARI EKSENİNDE YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMETLER İLİŞKİSİ-HAKAN AYDIN )

*Sosyal hizmet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında hizmet vermektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MİSYONU:
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI:
– Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
– Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
– Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
– Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
– Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– İç Denetim Başkanlığı
– Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
– Personel Genel Müdürlüğü
– Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
– Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
– Strateji Geliştirme Başkanlığı
– Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
> Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
> Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
> Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hizmet Standartları
> Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
> Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
> Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
> Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
> Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
> Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hizmet Standartları
> Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
> Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
> Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Standartları

DERGİLERİ:
> Dayanışma Dergisi
> Özveri Dergisi
> Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi
> Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
> Yardım ve Dayanışma Dergisi
RAPORLARI:
> AB ve Dış İlişkiler
> Aile ve Toplum
> Çocuk Hizmetleri
> Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
> Kadının Statüsü
> Sosyal Yardımlar

!!! Yararlandığım Kaynak: https://www.aile.gov.tr/

BİREYSEL GÖRÜŞ:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporlarına baktığımda diğer raporlara kıyasla engelli ve yaşlı hizmetleri alanında pek çok yayın görmekteyim. Bu alanda Pek çok kitap, rapor, araştırma, proje, broşür ve bir adette makale var. Aynı zamanda birçok İngilizce olarak kitap yayınlanmış. Ancak çocuk hizmetleri alanında çok az yayın olduğunu gördüm. Çocuk hizmetleri alanında daha fazla ve farklı türlerde yayınların olması gerektiğini düşünüyorum.
Ayrıca eski bakanlığın iki ayrı bakanlık şeklinde ayrılarak şuan ki adıyla hizmet verecek olmasından dolayı sosyal hizmet alanında daha yetkin ve yoğun çalışmalar yapılacağı kanaatindeyim.