#2329
ahsen kar
Katılımcı

YEREL YÖNETİMLER: yerel yönetimlere en uygun hizmet alanı büyüklüğü, bu birimlerin sayılarının arttırılması ve yapabilecekleri en uygun işleri onlara bırakmak etkenliği sağlar

yerel yönetimler iki şekilde ele alınır.

1.SİYASİ YERİNDEN YÖNETİM:
_ Ademi merkezcilik
_federal ülke ve konfederal
_Almanya, İsviçre, ABD
_çok yaygın değildir.
_federal devletin yasama, yürütme ve yargı gücüne sahipken federe devlet içinde yer alan yerel yönetim birimlerinin bu hakkı yoktur.
_Türkiye de yoktur.

2.İDARİ YERİNDEN YÖNETİM:
_Türkiye de yaygın bir şekilde uygulanır.
_birimleri özerktir.
_müstakil bütçeleri vardır.
_bu birim kendi organları tarafından yönetilmektedir.

İDARİ YERİNDEN YÖNETİMİN İKİ KISMA AYRILIR.
1.fonksiyonal(hizmet) yerinden yönetim:
_yönetimin bazı işlevleri daha teknik ve daha uzmanlaşmıştır.
_amaçları rasyonel, çabuk ve verimli yürütmeyi sağlamaktır.
_Üniversiteler, KİT ler , sanayi ve ticaret odaları

2. çoğrafi (yer) yerinden yönetim:
_cumhurbaşkanı değil halk seçer.
hizmetlerde ,kararlarda, organlarda ve bütçede özerklik söz konusudur.
_köyler

YEREL YÖNETİMLERİN SAKINCALARI VE YARARLARI
_kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması(YARAR)
_hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi(YARAR)
_ülke bütünlüğün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi (SAKINCA)
_hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmemesi (SAKINCA)
_partizancı uygulamalara yol açması (SAKINCA)
_mali denetimdeki güçlükler(SAKINCA)