Front Page Forumlar Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARININ BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1271
  Zeynep Damla Karanuh
  Katılımcı

  Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi bölüm mezunlarının, yerel yönetimlerde (öznelinde belediyeler) istihdamıyla ilgili önemli sorunlar bulunmaktadır (5393/49). Özellikle Yeni Yerel Yönetimler Yasa Tasarısının hazırlandığı bu önemli süreçte kamu yönetimi ve yerel yönetimler mezunlarının, uzmanlaşmış olduğu ve asli çalışma alanlarından biri olan belediyeler ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli statüde istihdam hakkı kazandırılması hususunda değerli desteğiniz ve katkılarınıza ihtiyaç duyulmaktadır.
  Kamu Yönetimi ve Yerel yönetimler mezunları, Norm Kadro İlke ve Standartlarında bölümleri tanımlanmadığından 5393 sayılı yasanın 49.maddesi ve ilgili hükümleri gerekçe gösterilerek belediyelerde sözleşmeli statüde istihdam hakkına kavuşturulamamaktadır. Takdir edeceğiniz üzere, bir doktorun hastanede, bir öğretmenin okulda istihdamı ne kadar tabii ise, kamu yönetimi ve yerel yönetim mezunu olan ve alanında uzmanlaşmış kişilerin belediyelerde istihdam edilmesi oldukça yerindedir.
  Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler bölümü mezunlarının istihdamına yönelik mevcut yasadaki sorun alanları özetle;
  1. Norm Kadro Uygulaması ve Kadro Sorunu:
  Kamu hizmetleri; memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici personel olmak üzere 4 ayrı statüdeki personel eliyle yürütülmekte ve istihdam olanakları da bu doğrultuda şekillenmektedir. Belediyelerde istihdam politikasını belirleyen birçok unsur yer almaktadır.
  Mevzuat, norm kadro ilke ve standartları ve merkezi sınav sistemi (KPSS) bunlardan bazılarıdır. Belediyelerde özellikle AÖF mezunu olan uzman çavuş, jandarma, astsubay vb. memurların nakil yoluyla istihdam edilmesi norm kadroyu doldurmaktadır. Bu nedenle, örgün öğretim mezunlarının KPSS yoluyla belediyelerde istihdam edilmesi imkansız hale gelmektedir.
  Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler mezunları, Norm Kadro İlke ve Standartlarında alan bölümleri yer almadığından Memur, İşçi, Geçici İşçi, Sözleşmeli personel vb. şekilde belediyelerde istihdam edilememektedir. Kamu yönetiminin temel ilkeleri olan liyakat ve kariyer ilkeleri, yerel yönetimler alanında yasadaki kısıtlayıcı hüküm nedeniyle ne yazık ki göz ardı edilmektedir.
  2. 5393 Sayılı Yasa ve Engeli:
  5393 sayılı yasanın 49. Maddesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek bölümler yer almaktadır. İlgili kanun maddesi gereğince bir çok alanda ön lisans/lisans mezunları teknik personel statüsünde görülmekte (ev ekonomisi, iş sağlığı, sosyoloji, psikoloji vb) ve belediyelerde sözleşmeli olarak istihdam edilebilmektedir. Buna karşılık, kamu yönetimi ve yerel yönetimler mezunları; mezun olduğu ve uzmanlaştığı alanda istihdamıyla ilgili olarak maddede söz konusu alanlar belirtilmediğinden sözleşmeli olarak istihdam edilememektedir.
  3. Taşeron Yoluyla İstihdam Sorunları:
  696 sayılı KHK hükümleri gereğince, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler mezunları taşeron statüsünde istihdam edilebilmektedir. Ancak; Taşeron yoluyla belediyelerde çalışan kamu yönetimi ve yerel yönetimler mezunları büro elemanı olarak asgari ücret seviyesinde çalışabilmekte, görevde yükselme ve özlük haklarının iyileştirilmesi anlamında neredeyse hiçbir hakka kavuşamamaktadır.
  İlgili sorunun çözümü, binlerce Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler mezunu (İİBF,SBF,SBE) açısından kritik düzeyde önem taşımaktadır. Keza uzmanlaştığı alanda çalışma imkanına kavuşacak olan bu bölüm mezunlarının istihdamıyla, belediyelerde hizmet kalitesinin önemli ölçüde iyileştirileceği ve gelişeceği düşünülmektedir.
  Kamu Yönetimi mezunları olarak bölümümüzün itibarı ve istihdamına ilişkin öncelikli sorun alanı olan bu konuda katkı ve desteğinizi sağlamanız oldukça kıymetlidir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.