KAYFOR-20-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MALATYA

KAYFOR-20 Terör teması ile 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenecektir.

İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. S.B.K.Y. bölüm başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in yazısı aşağıdaki gibidir.

Günümüz dünyasında toplumları, yönetimleri, siyasal sistemleri, ulusal ve küresel siyaseti derinden etkileyen önemli faktörlerden bir hiç kuşkusuz terördür. Şiddeti kullanarak toplum üzerinde korku ve panik yaratma yolu ile siyasal sonuçlar elde etmeye yönelen terör, ne yazık ki giderek artmakta ve günümüzde küresel bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Türkiye ise on yıllardır terör sorunu yaşayan ve bu sorundan dolayı çok sayıda kurban veren ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı bu önemli sorun konusunda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, sorunun devam ediyor olması nedeni ile yeni bilimsel çalışmaların yapılmasını ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Özellikle Türk siyasal sistemini ve Kamu Yönetimini derinden etkileyen Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terör sorununun Kamu Yönetimi Forumunda bütün yönleri ile ele alınması, incelenmesi, tartışılması ve analiz edilmesinin sorunun çözümüne ve terör ile mücadelenin başarılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Bu nedenle KAYFOR 19’da ana tema olarak TERÖR konusu belirlenmiştir.

Terör multi disipliner şekilde ele alınması gereken bir konudur. Buna rağmen Türkiye’nin yaşadığı ve güvenliğimizi derinden etkileyen bu sorun herkesten daha fazla Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerdeki bilim insanlarını ilgilendirmektedir. Kuşkusuz Sorunun ekonomik, eğitim, sosyal, psikolojik, hukuk ve benzeri boyutları da bulunmaktadır. Ancak terörün öncelikle Türk Kamu Yönetiminin karşı karşıya kaldığı, çözmeye uğraştığı ve mücadele ettiği bir sorun olduğu görülmektedir. Aynı şekilde siyasal bir amaca yönelen bir şiddet hareketi olduğu için çözümün de ekonomik, güvenlik, hukuki vb. düzenlemelerin yanında siyaset geliştirmekten geçtiğinin kabul edilmesi gerekir.

Bu Kongrede terör kavramının bütün boyutları ile ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, terörün kaynakları ve terörü besleyen nedenler üzerinde durulacak, terör ve kamu yönetimi ilişkisi, terör ve uluslararası yapı, terör ve demokrasi, terör ve insan hakları konuları ele alınacak ve özellikle terörle mücadelenin nasıl olması gerektiği ve mücadele yöntemleri bilimsel olarak incelenecektir. Ulusal ve uluslararası düzeyde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanları dışındaki bilim insanlarının ve aynı zamanda terörle mücadele eden kurum ve kişilerin da katılmasını beklediğimiz bu kongrede çıkacak sonuçların hem ülkemiz ve hem de uluslararası sistemin karşı karşıya kaldığı terör sorununun çözümüne katkı sağlayacağı muhakkaktır. 22-24 Ekim 2020 tarihinde sizleri Malatya İnönü Üniversitesinde misafir etmekten onur duyarız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek

İnönü Üniversitesi, İİBF, SBKY Bölüm Başkanı

KAYFOR 20 Düzenleme Kurulu Başkanı

The event is finished.

Tarih

Eki 22 - 24 2020
Expired!

Zaman

8:00 am - 6:00 pm

Yer

Malatya
Malatya

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir