#1437
Derya Ergüvan
Katılımcı

Bilimsel yönetimin kurucusu Taylor kabul edilmiştir.Bundan ötürü”Bilimsel Yönetim” dönemine Taylorizm adı verilmiş.Özellikle Taylor’un “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” adlı kitabı bu alanda yazılmış önemli bir eser olmuştur.Kitabında Roosevelt’in verimlilik ile ilgili konuşmasına da yer vermiş.Taylorun kitabından da anlaşılacağı gibi israf ve verimlilik sorununu çözmeye çalışmıştır.Taylorun yönetimde de iki amacı olmuş.Bunlar;hem çalışanın hem de işverenin refahı.Bunlar sağlanırsa da yüksek verimlilik ve yüksek ücret döngüsünü oluşacağı öngörülmüştür diyebiliriz