#1441
EHNUR ŞEN
Katılımcı

Yönetsel Kuram’ın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol’un babası da kendisi gibi bir mühendistir ve Galata Köprüsü’nün inşaatında görev alan biridir. Tıpkı Bilimsel Yönetim’in kurucusu Frederick W. Taylor gibi gözlem yapmış, uzun yıllar yönetici olarak çalışmış ve ortaya koyduğu yönetim anlayışı gözleme dayanıyor. Bilimsel Yönetim de Taylor çalışmaya ve üretime odaklanıyor, çalışanları inceliyor. Yönetsel Kuram da Fayol ise yönetime değil yönetim sürecine odaklanıyor. Çalışandan ziyade yönetici nasıl olmalı, yönetim sürecinin içinde hangi ilke ve fonksiyonlar olmalı ona bakıyor. Ayrıca Fayol kitaplar haricinde daha ileriye götürülmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için önce okullar açılmalı sonra kurum içi eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini ve teoriden ziyade uygulamalı eğitim olmasını savunuyor.