#1442
EHNUR ŞEN
Katılımcı

Bilimsel Yönetim en çok adı geçen yönetim anlayışlarından biri. Kurucusu Frederick W. Taylor’dur. Taylor makine mühendisidir. Taylor işçilerin iş yerinde farklı çalıştığını gözlemliyor ve bu gözlem sonucunda da her iş için belirli ilkeler koyuyor. Bu temel ilkelere her iş için uyguladığında verimlilik artışı olmuş olacak ve Bilimsel Yönetim gerçekleşmiş olacak. Bilimsel Yönetim’in temel ilkelerinden en önemlisi en iyi yönetim, yol, bir işin en iyi şekilde yapılması yöntemi. Bunun yanı sıra yine en kısa zamanda az enerji harcayarak bir işi bitirme, belirli bir işte sürekli çalışarak uzmanlaşma ve çalışanları motive etme. Bu motive şekli para üzerine kurulu. Bu yüzden de bazı eleştiriler almış. Bu eleştirilerden ilki insancıl olmayan yönetim, insanın sosyal hayatını göz ardı ediyor, ikincisi işçi açısından işin çok monotonlaşması, diğer bir eleştiride motive aracı olarak sadece paranın görülmesi.