#1452
Sümeyye Demirbaş
Katılımcı

Henri J.Fayol Yönetsel Kuramın öncüsüdür.Mühendis olan Fayol işte verimlilik ve birlikte çalışabilmeyi amaçlar.Fayol için yönetim süreci çok önemlidir.Bu süreçte malzemelerin israf edilmemesi ve çeşitli yerlerde yönetici eğitiminin alınması önemlidir.Yöneticinin çeşitli fonksiyonlara sahip olması gerekir.Örgütlemek,kumanda etmek gibi.Yönetsel Kuram,yönetimin daha akla uygun halde olup incelenmesini kolaylaştırmıştır.