#1463
Gizem Günyüzü
Katılımcı

Bilimsel Yönetim F.W.Taylor tarafından işçilerin verimsizlik ve israf sorunlarına karşı ortaya çıkmış yönetim kuramıdır. Bilimsel Yönetime aynı zamanda Taylorizmde denilmektedir. Amerikalı mühendis Taylor’un bu alanda yazılmış “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri dünya klasiği haline gelmiştir. Bu yönetim anlayışına göre tüm çalışanların refahını sağlamak böylece de işvereninde refahını gerçekleştirmek olmalıdır. Buda ancak israf ve verimsizlik sorununu çözmekle gerçekleşebilir. Bilimsel yöntemle yönetimi rasyonelleştirip üretimi sistematikleştirerek bu sorunun çözülmesi hedeflenir. Bilimsel yönetim ilkelerinin uygulanması sonucunda da israf azaltılmış ve verimlilik artırılmış böylece de amaçlanan hedefler gerçekleştirilmiştir.