#1465
Nursel Gündüz
Katılımcı

F.W.Taylor Bilimsel Yönetimin ilkeleri isimli kitabı ve çalışmalarıyla yeni bir sosyal bilim dalı ortaya çıkarmıştır. Taylor çalışmalarında yüksek verim ve israf üzerinde durmuştur.Bunun çözümünü de sistamatik yönetimde bulmuştur. Taylor çalışanları bir makina gibi görüp insani davranış ve duyguları göz ardı ederek işlerin verimli ve hızlı yapılmasını sağlamıştır.Taylor işçileri motive etmek için ödül ceza yaklaşımını belirlemiş ödül olarak sadece parayla motivasyon sağlamaya çalışmıştır.Taylorizmin işçiler üzerinde çok disiplinli olması , sistemin tek amacının yüksek verim ve otoriteyi arttırması işçilerin bir makina gibi görülmesi sorun olarak gösterilir ama Taylor çalışanların liyakata göre seçilmesi işyerinde çalışma ortamında düzenlemeler yapılması yönünde de fikir belirtmiştir.