#1484
Zübeyde ÇANKAYA
Katılımcı

Yönetimin bir bilim olarak incelendiği ilk dönem olan Klasik Yaklaşımın içinde bulunan Bilimsel Yönetim Yaklaşımının kurucusu W.Taylor kabul edilmiştir. Bu yaklaşımda, insana yani çalışanlara belli bir düzen çerçevesinde verilen işleri yaparken makine gibi yaklaşılır. insanların sosyal hayatı, psikolojileri vb. durumları gözardı edilir. Taylor’a göre; çalışanlar işlerini yaparken hangi hareketle veya hangi yöntemle yapılması gerektiğini bilmediklerini, gereksiz hareket ve yöntemleri kullandıklarını ve gereksiz enerji, zaman harcadıklarını belirtir. Bundan dolayı da yapılan işin verimliliğinin düştüğünü belirtmiştir. Verimsizliğin önüne geçmek için de; sorumluluğun yönetici de toplanması, en iyi teçhizatı kullanarak bir takım zaman ve hareket etütlerinin geliştirilmesi, çalışanların belirli alanlarda uzmanlaşması ve tek bir işte sorumlu tutulması, çalışanlara hızlı ve verimli üretim için ikramiye ve prim verilmesi gibi temel ilkelerin de olduğunu belirtmiştir.