#1491
Zübeyde ÇANKAYA
Katılımcı

Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur ve mesleği mühendistir bu yüzden ortaya koyduğu düşünceler de analitik ve rasyonel düşünce ağırlıklıdır. Fayol da Taylor gibi uzun yıllar fabrikalarda ve üretim tesislerinde baş mühendis, birim yöneticisi olarak çalışmıştır. Çalıştığı süre de bir takım gözlemlerde bulunmuş ve ortaya koyduğu yönetim anlayışları da bu gözlemlere dayanır. İkisinin de amacı verimlilik ve rasyonel örgüttür. Yani mantıklı yönetilen bir örgüt ve verimliliktir. En büyük düşmanı ise israf ve verimsizliktir. Taylor çalışanın en az enerjiyi harcayarak en fazla üretime nasıl ulaşabileceğine, üretimin nasıl gerçekleşeceğine odaklanır. Fayol ise yönetimin kendisini bir süreç olarak ele alır ve bu yönetim sürecine, yöneticiye odaklanır. Yönetim nasıl olmalı, yönetici nasıl olmalı, yönetim sürecinin içinde hangi fonksiyonlar olmalı gibi konulara yönelmiştir. Ayrıca israfın önlenmesi, karmaşık örgütlerin sistematik bir şekilde yönetilmesi, yöneticilerin kitaplardan öğrendikleri bilginin yanında okulda eğitim almayı ve yönetici olduktan sonra örgütlerde ve kurumlarda eğitime devam etmesi gerektiğini savunur.