#1496
hilal çifci
Katılımcı

Bilimsel Yönetim, işçilerin verimsiz çalışmasına karşı, Frederick Winslow Taylor tarafından öne sürülmüştür. Taylor, işçilerin verimliliğini artırmak için deneyler yaptı ve sonucunda bilimsel yöntemin, iş yerindeki verimin belirleyicisi olduğuna inanmıştır. Taylor, işyerindeki görevlerin küçük ve basit parçalara bölünmesini önermiştir. Böylece görevler standardize edilecek ve işçiler uzmanlaşabilecektir. Yöneticilerin çalışanları yeteneklerine en uygun olan işe yöneltmeleri, çalışanları eğitmeleri ve onların verimli çalıştıklarından emin olabilmek için denetlemeleri gerektiği sonucuna varmıştır.