#1497
hilal çifci
Katılımcı

Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol, yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, bu yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir. Bilimsel yaklaşımının tamamlayıcısıdır. Yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmeye çalışmıştır. Fayol bir örgütün iyi işlemesi ve verimli çalışabilmesi için ilkeler belirlemiş uyulması gerektiğini belirtmiştir. Yönetim planlama işlevi ile başlayan ve kontrol işlevi ile son bulan ve tekrar planlama ile devam eden bir süreçtir.