#1508
Derya Ergüvan
Katılımcı

Bürokrasi büroların egemenliği anlamındadır.Kurucusu Max Weber’dir.Max Weber bürokrasinin temelini atmış bir sosyal bilimci.Weber bürokrasi ile ilgili düşüncesini açıklamadan önce egemenlik tipini belirtir,bürokrasiyi de Geleneksel Otoritenin üstüne açıklar.Weberin 3 tipi ise;Geleneksel,Karizmatik,Yasal otoritelerdir.Webere göre geleneksel yönetimler verimsizliği teşkil eder.Çünkü şahsi ve kişilere bağlıdır.Böyle olduğundan yöneten dürüst,becerikli,çalışkansa yönetici başarılı olur.Aksi takdirde yönetici iyi yöneticilik vasıflarını taşımıyorsa verimsizlik içinde bocalar.Bu da istikrarsızlığa sebep olur.Bunun çözümü de gayri şahsî,kurallara,kaidelere,sisteme dayalı makina gibi işleyen ,rasyonel prensiplere göre çalışan bir yapı oluşturmak .Bu makinaya da bürokrasi demiş diyebiliriz.