#1511
Selena Tepe
Katılımcı

Max Weber tarafından geliştirilen ve kuramsal temelleri atılan bürokrasi,
yönetsel literatürde geniş yer kaplayan konuların başında gelmektedir. Max Weber bürokrasiyi bir örgütlenme ve yönetim biçimi olarak ele
almıştır. Ona göre sanayileşme ile birlikte geleneksel bir toplumun idari
ihtiyaçlarını karşılamakta eski örgüt yapıları yetersiz hale gelmiştir. Gelenekler
ile karizmatik önderlerin rolü ve önemi gittikçe azalmış, yasal/rasyonel ilkeler
önem kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak eski örgüt yapılarının
yerini “bürokrasi” denilen yeni bir idari örgütlenme tarzı almıştır.Sanayileşme kavramları da vardır ex 3 tane egemelik tipleri de vardır.

  • Bu yanıt 3 yıl 7 ay önce önce Selena Tepe tarafından değiştirildi.
  • Bu yanıt 3 yıl 7 ay önce önce Selena Tepe tarafından değiştirildi.