#1525
Gizem Günyüzü
Katılımcı

Bürokrasi üzerine ilk sistematik çalışmaları yapan sosyolog Max Weber’dir. Weber yaptığı çalışmalar sonucunda bürokrasi modelini geliştirmiş bunuda “ideal tip” tanımıyla yani gelişmiş saf bürokratik yapılardan bahsederek kavramlaştırmıştır. Weber bürokrasiden önce egemenlik tipini açıklar. Ona göre meşru egemenliğin üç tipi vardır: 1. Geleneksel Otorite: Geleneklerden inanç ve değerlerden dolayı itaat etmek düşünülür. 2. Karizmatik Otorite: Bir kişiye karşı duyulan güvenden kaynaklanan otoritedir. 3. Yasal Otorite: Yasaların geçerliliğine dayanan otorite biçimidir. Weber’ in kuramlarının çıkış noktası geleneksel yöntemlerin verimsizliği oluşturur. Bu sorunların bulunup çözülmesi ise “ideal tip” olarak kavramlaştırdığı bürokrasi sayesinde çözülebilir denilebilir.