#1528
KEZBAN KUTLU
Katılımcı

Bürokrasi terimini ilk defa tarafsız şekilde ilk defa tahlil eden alman sosyoloğu ve iktisatçi Max Weber’dir.Ekonomi ve cemiyet adlı eserinde birlikte çalışan kişilerin rasyonel prensiplere uygun olarak gruplaştığını anlatır. Webere göre egemenlik kavramını bilinmesi gerektiğini anlatır. Weber 3 egemelik anlayışını tanımlar: 1-Geleneksel Otorite 2- Karizmatik Otorite 3-Yasal Ussal otorite. Fakat Weber bürokrasiyi yasal ussal otorite üzerine kurmuştur.Webere göre bürokratik idarenin temel üstünlükleri vardır. Bunlar dakiklik, süreklilik, disiplin, güvenlik, çabukluk, açıklık, gizlilik, belgesellik’dir. Bu bürokrasinin olumlu yönleri vardır. Bunlar: uzmanlaşma, örgüt yapısı, tahmin edebilirlik, rasyonerlik, demokrasi’dir. Eleştirileri ise: Katılık ve değişmezlik, gayri şahsilik, amaçlar hiyararşisinin bozulması, bağımsızlık eğilim, kırtasiyecilik ve kontrölün zorluğu’dur. Son olarak özetlemek gerekirse Weber egemenliği kavramını yasal ussal otorite anlayışına üzerine kurmuştur.