#1533
zeynep şevval şen
Katılımcı

Kurucusu, Alman İktisatçı ve Sosyolog Max Weber’dir. Alman sosyolog Weber’in anahtar kavramı ideal bürokrasidir. Weber var olan yapı ile ilgilenmez, olması gereken yapıyı ortaya koyar. İdeal bürokrasinin özellikleri şunlardır ; hiyerarşik bir yapı, görevsel uzmanlaşma, tanımlanmış yetki ve sorumluluklar, tahmin gücünü sağlayan kayıtlar, davranış kuralları. Weber fonksiyonel uzlaşmaya dayalı iş bölümü olmasını söyler. Hiyerarşik yapının kendilerinden üst düzeydeki kademelerin denetimi altında olmasını ister. Weber yürümeyen sistemlerde kuralların varlığı sorgulanmalı ya da uygulanmalı der. Kurum içi tüm ilişkilerin disiplin altında yürümesini ve çalışanların kişiliği ile makamı karıştırılmaması gerektiğini vurgular. Yöneticiler karar alırken tamamen duygusallıktan uzaklaşmalı, örgütteki görevler şahsi çıkarlar için kullanılmaması gerekir. Olumlu yönlerinden bahsedersek, karmaşık olan örgüt yapıları bürokrasi modeli sayesinde gerçekleşen işbölümü uzmanlaşmayı sağlar yine aynı şekilde görev ve yetki tanımlanmasının yapılması örgüt yapısını sağlamlaştırmış olacağını belirtir.