#1539
Hatice GÜNDÜZ
Katılımcı

Bürokrasi kuramının kurucusu, Alman iktisatçı ve sosyolog Max WEBER’dir. Bürokrasi terimini tarafsız ve ilmi bir şekilde ilk defa tahlil eden kişidir. Weber’ci egemenlik anlayışı vardır. Weber’e göre egemenlik, bir kişinin iradesinin başkalarının davranışlarına uygulanabilir. Weber’in üç egemenlik otorite tipi tanımlanır: 1.Geleneksel otorite, 2.Karizmatik otorite, 3. Yasal Ussal otoritedir. Weber’e göre bürokratik iradenin dayandığı ilkeler vardır. Sürekli devam eden idari görevler ve faaliyetler ; kurallara, kanunlara, idari kararlara göre düzenlenir. Yetkiler sınırlıdır, görevler kanunları bakımından birbirinden ayrılmıştır. İdare hiyerarşik esaslara göre örgütlenir. Alt makamlar üstler tarafından denetim altındadır. İdarenin dosya tutması zorunludur. Weber tipi bürokrasinin olumlu yönleri; uzmanlaşma, örgüt yapısı , tahmin edebilirlik, rasyonellik, demokrasidir. Ancak bu tip, teknoloji karşısında yetersiz ve kültürel değişikliğe uyumsuzluk yönünden eleştirilmiştir.