#1547
Gizem Günyüzü
Katılımcı

Neoklasik Örgüt kuramı amacı bakımından kalsik örgüt kuramıyla aynı olsa da bakış açısı bakımından farklıdır. Neoklasik Örgüt Kuramı davranşıçı bir bakış açısına sahiptir. Neoklasik Kuram teknikten çok insanın beşeri yapısını incelemiştir. Neoklasik Örgüt Kuramı’nın doğmasında Hawthorne Çalışmalarının etkisi vardır.Hawthorne Araştırmaları, Elton Mayo yöneticiliğinde Western Electric isimli firmanın Hawthorne fabrikasında ve buranın çalışanları ile yapılmıştır. 8 yıl süren 6 grup deneyden oluşmuştur. Bunlar sırasıyla: Işıklandırma deneyleri,Röle Montaj deneyi, İkinci Röle Montaj deneyi, Mika Yarma Test Odası deneyi, Mülakat Programı, Seri Bağlama Odası Gözlemleridir. Bu araştırmalar sonucunda eleştirilere rağmen yararlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çalışanları birere üretim makinesi görmek yerine onlara odaklanmanın yani sosyal faktörün etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.