#1606
EHNUR ŞEN
Katılımcı

MODERN DÖNEMİN DİĞER DÖNEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI :
– İlk iki dönemde örgütün yapısı ve yönetim fonksiyonlarından bahsettik. Örgütü kapalı bir kutu olarak gördük ve içini inceledik. Bunları incelerken bunun dışında örgütün dış tarafını göz ardı ettik. Dış tarafı derken kastettiğimiz örgütün çevresi, bu çevreyle ilişkileri, örgütün çevreden etkilenmesi ve çevredekileri etkilemesidir.
– Klasik ve Neo-klasik dönemlerde örgüt kapalı bir sistem Modern dönemde ise açık bir sistemdir.
MODERN DÖNEM
Modern dönem çevre ve ilişkileri inceliyor ve bunun yani çevrenin farkına başlanıldığı dönemdir. Biz bu dönemde açık sistem nedir ?, Kapalı sistem nedir ? bunları göreceğiz.
Modern dönemde iki yönetim anlayışı var. Bunlar :
-Sistem Yaklaşımı
-Durumsallık Yaklaşımı
SİSTEM YAKLAŞIMI :
Bu yaklaşımı ortaya koyan Bertalanffy adında bir biyologdur. Bertalanffy canlı organizmaları inceliyor ve her organizmanın bir alt sistemi vardır diyor. Bu canlı organizmalar bir üst sisteme bağlıdır ve alt sistemleri vardır. Her sistem alt ve üst sistemi etkiler, etkileşim içindedir.
Bu görüşü Sosyal bilimciler daha sonra alıp örgütleri incelerken örgütü de birer canlı varlık olarak ele alıyorlar. Örgütlerde çevreleriyle ilişkililer ve etkilenirler diyorlar.
Diğer bir yaklaşım ise
DURUMSALLIK YAKLAŞIMI :
Durumsallık yaklaşımında ise çevredeki değişimlere, belirsizliklere ve belirsizlik düzeylerine göre örgütün ve yönetimin değişebileceğini inceleyeceğiz.