#1607
Sümeyye Demirbaş
Katılımcı

Modern Yaklaşımın diğer dönemlere göre farkı:
Klasik ve Neo-klasik yaklaşımda örgüt yapısı ve fonksiyonları konuşulurken dış etmenler ele alınmıyordu.Modern yaklaşımda ise dış etmenlerin de var olduğu göz önüne alınarak,bireyin dış çevresinin de durumu,işi etkileyebileceği ele alındı.
Modern Dönem:Bu dönemde dıştaki etmenler örgüt yapısının içine dahil edilir.Örgüt açık bir sistemdir.Örgütün çevresi ile ilişkisini ele alır.Çevredeki etmenler içeri girip-ürün olarak dışarı çıkar.
Modern dönemde iki yönetim anlayışı vardır:
-Sistem Yaklaşımı: Bertalanffy adında bir biyolog sayesinde ortaya çıkarılmıştır.Bu biyolog her canlının bağlı olduğu üst ve alt sistemler olduğunu düşünür.Ve hepsinin birbiri ile ilişkisi olduğunu söyler.Daha sonra bu durum örgütlere genelleniyor.
-Durumsallık Yaklaşımı: Çevredeki değişim ve belirsizliklere göre örgüt yapısınındaki durumu ele alır.