#1610
Derya Ergüvan
Katılımcı

Modern Yaklaşımı diğer dönemlere göre farklarını sıralayacak olursak;
– Modern yaklaşım bir biyolog tarafından ortaya konulmuş oysa diğer dönemlerde yöneticilik yönetim ile ilgili kişiler tarafından ortaya konmuştu.
– Modern Yaklaşımda örgütü açık bir sistem olarak tanımlar.Oysaki diğer dönemlerde kapalı bir sistem olarak ele alınırdı.Böylece insan davranışını tamamen kontrol edebileceği varsayılan katılıklar kurgulamalı önermeleri bu yolla örgüt dışı dünyanın kuvvetlerini ve etkilerini ihmal etmeleri örgütleri doğru anlamayı önlüyordu ve örgüt çevrelerinin değişen etkilerine de doğru yanıt vermeye ket vuruyordu.Modern yaklaşımcılar da örgüt içerisinde yaşananların,örgüt dışındaki sebeplerinin araştırılmasını önermişler.
MODERN YAKLAŞIM’IN GENEL ÖZELLIKLERİ
Bu dönemde örgüt açık bir sistem içerisinde ele alınmıştır.Çevreye önem vermişlerdir.Bu dönemde iki yaklaşım vardır;
Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık yaklaşımı
Sistem yaklaşımı:Örgüt ve yönetim kuramlarını ‘modern örgüt ve yönetim kuramı
evresine geçiren dönüm noktası olarak kabul edilir.Bu yaklaşım biyolog olan Bertalanfy tarafından oluşturulmuştur.Yaklaşım fen biliminden doğar ve bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla oluşturulmaya başlanmış.Bu kuram örgütleri çevreleriyle girdi çıktı alışverişinde bulunan açık sistemler olarak tanımlar.Çevreden alınan girdiler alt sistemler tarafından dönüştürülüyor ve çevreye çıktılar veriliyor.
Durumsallık yaklaşımı:Bu kuram,Sistem yaklaşımının açık sistem olarak tanımladığı örgüt anlayışı üzerine temel edinmiştir.Bu kurama göre her zaman ve her yerde geçerli bir en iyi örgüt yapısı ve yönetimi yoktur;iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır.Örgütün içinde bulunduğu durum incelenir ve duruma uygun olan yönetim tercih edilir.Bu kuramın ayırt edici özellikleri ise gerçek hayatta olanı incelemesi ,örgütün iç ve dış unsurlarını aynı anda birbirleriyle ilişki içerisinde tanımlaması ve ampirik olarak incelemesidir diyebiliriz.