#1669
sevgi yiğit
Katılımcı

modern dönem ile diğer dönemlerin karşılaştırılması:
klasik ve neo-klasik dönemlerde örgüt yapısı ve yönetim fonksiyonlarını ele almışlardır.örgüt kapalı bir sistem olarak görülmüştür,dış etmenlerin pek önemi yoktur.modern dönemde ise örgüt açık bir sitem olarak görülnmüş,kapalı kutu olmaktan çıkmıştır.dış etmenlerin var olduğu bir dönemdir.bu husuta çevre önemli bir etken haline gelmiştir.
modern dönemde iki yönetim anlayışı vardır bunlar:
1-sistem yaklaşımı:bu yaklaşım örgüt ve yönetim kuramlarını,modern örgüt ve yönetim kuramları evresine geçiren dönüm noktası olarak kabul edilir.Bu yaklaşımı ortaya koyan Bertalanfy adında bir biyologdur.sistem yaklaşımı kendi başına müstakil bir okul değildir.aynı yöntemi kullanmak dışında başka ortaklığı olmayan farklı çalışmalara verilen addır.bu yaklaşımı önemli isimlerinden birileri olan katz ve kahn öncelikle neo*klasiklerdeki gibi örgüt içi motivasyonundan bahsederler.ayrılan noktaları ise çevrenin farkında olmalarıdır. bazı temel kavramalrı vardır:çevre.girdi,dönüşüm,çıktı,sistem,kapalı sistem,açık sistem,geri bilidirim…vb
2-durumsallık yaklaşımı;bu kurama göre her zaman ve her yerde geçerli bir en iyi örgüt yapısı ve yönetimi yoktur;iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır.Örgütün içinde bulunduğu durum incelenir.ve duruma uygun olan örgüt ve yönetim biçimi tercih edilir.