#1760
Derya Ergüvan
Katılımcı

Sistem Yaklaşımı kendi başına bir okul olmayan,tersine bir analiz aracını sistem analizini kullanmaktan başka bir ortaklığı bulunmayan farklı çalışmalara verilen genel bir isimdir.Bu yaklaşımı ilk ortaya çıkaran Biyolog Ludwing Von Bertalanfy dır.Sosyal bilimler olarak ortaya çıkaranlar da Katz ve Robert L.Kahn dır.Sistem yaklaşımının yöntemi parçadan yola çıkarak bütünü anlamadır.Bu yaklaşımda Katz ve Kahn Neoklasiklerdeki gibi örgüt içi motivasyonlardan bahseder ama ayrılan noktaları örgütün çevresinin örgüt normlarını ve örgütün iç yapısını değiştirdiğini açıklamaları olmuştur.Sistem yaklaşımında özellikle Bertalanfy ‘ın ortaya koyduğu genel sistem kuramının temel kavramları var bunlar;Sistem,Alt sistem,Çevre,Girdi,Çıktı,Dönüşüm Süreci,Kapalı sistem,Açık sistem,Entropi,Denge,Durağan,Dinamik denge kavramlardır.Scott da sistemleri Rasyonel ,Sibernetik,Doğal olarak açıklamıştır.Burda daha çok göze çarpan Sibernetik sistemdir.Sibernetik sistem;Weiner tarafından geliştirilmiştir.Bu sistem hayvanlarda ve makinelerde bulunan denetim ve bilgi işleme sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını multidisipliner bir şekilde çalışmayı kendisine konu edinir.Kenneth Boulding ise Sibernetik kavramıyla Bertalanfy nin genel sistem kuramını birleştirir.Boulding sistemleri alt parçalarının özellikleri ve alt parçalarının birbirleriyle ilişkileri açısından basitten karmaşığa doğru farklılaşan olabilirliğini söyler.Boulding sistem tiplerini 9 kademe halinde sıralar bunlar;Çerçeve sistemler, Muntazam sistemler ,Sibernetik sistemler,Açık sistemler,Tasarımlı Büyüme sistemleri,İç farkındalığı olan sistemler,Sembol kullanabilen sistemler,Sosyal sistemler,Aşkın sistemler dır. İlk üç sistem fiziki sistemlerdir.4 5 6 sistemler biyolojik sistemlerdir.7 8 sistemler ise insan sistemi ve sosyal sistemdir.Bu Yaklaşımın Eleştirileri ise;Sistem yaklaşımının bazı temel kavramlarının örgüt analizinde zor olması,Sistem yaklaşımının Evrendeki en küçük zerreden galaksilere kadar herşeyin sistemler silsilesinin bir parçası olması hiçbir şeyin dışarıda bırakılmamasıdır vb diyebiliriz.